Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
bip
SONDA

Czy zamierzasz obejrzeć wystawę czasową "W boju i w koszarach. Żołnierski niezbędnik"?

Zobacz wyniki
KALENDARIUM DZIEJÓW ORĘŻA POLSKIEGO
LIPIEC
22
Wybierz inny dzień
Wybierz epokę
Średniowiecze do 1500 roku
Renesans lata 1501-1600
Wiek XVII 1601-1700
Wiek XVIII 1701-1800
Wiek XIX 1801-1900
Wiek XX 1901-2000
Wiek XXI po 2001
Powstanie kościuszkowskie (12.03.1794 - 16.11.1794)
Epoka napoleońska lata 1796-1815
Powstanie listopadowe (29.11.1830 - 21.10.1831)
Powstanie styczniowe (11.06.1860 - 23.05.1865)
I wojna światowa (28.06.1914 - 11.11.1918)
II RP (11.11.1918 - 31.08.1939)
II wojna światowa (1.09.1939 - 9.05.1945)
Wydarzenia po 9.05.1945
Przepustka wystawiona przez Komendę Północno - Wschodnią Sił Zbrojnych w kraju dla żołnierza Armii Krajowej Ludwika Bilińskiego. Lwów, 26 lipca 1944 r.
Przepustka wystawiona przez Komendę Północno - Wschodnią Sił Zbrojnych w kraju dla żołnierza Armii Krajowej Ludwika Bilińskiego. Lwów, 26 lipca 1944 r.
22 lipca 1944
Początek walk o Lwów w ramach akcji „Burza”.
Oddziały Armii Krajowej rozpoczęły walki o miasto, wspierając sowiecki korpus pancerny, który wdarł się do Lwowa i został przez Niemców odcięty od głównych sił Armii Czerwonej. Zmagania o opanowanie miasta trwały do 27 lipca. Po ich zakończeniu Sowieci zażądali od dowództwa AK we Lwowie złożenia broni. Oficerowie, wśród nich dowódca Obszaru Lwowskiego AK płk. Władysław Filipkowski, zostali aresztowani przez Rosjan.
22 lipca 1018
Po zakończeniu wojen z Niemcami polski książę Bolesław Chrobry wyruszył na wyprawę wojenną na Ruś, celem wsparcia swojego zięcia Świętopełka w walce o tron kijowski. Prowadził ze sobą armię złożoną z wojów polskich, posiłków węgierskich (500 wojowników) i niemieckich (300 wojowników) oraz Pieczyngów (1000 wojowników). Zaraz po przekroczeniu Bugu pod grodem Wołyń doszło do bitwy z wojskami księcia ruskiego Jarosława. Rusini bitwę przegrali, dzięki czemu książę Bolesław Chrobry zdobył Kijów. 
22 lipca 1132
Bitwa nad Rzeką Sajó. Stoczyły ją wojska księcia polskiego Bolesława III Krzywoustego, interweniującego zbrojnie na Węgrzech w obronie jednego z pretendentów do tronu, Borysa. Przeciw Krzywoustemu walczył ówczesny król węgierski Bela II Ślepy, wspierany przez posiłki z Czech i Niemiec. Bitwa nad rzeką Sajó pozostała wprawdzie nierozstrzygnięta. Bolesław III Krzywousty zdecydował się na odwrót, podczas którego poniósł dotkliwe straty. Interwencja polska po stronie Borysa spowodowała dodatkowo niszczące najazdy sprzymierzeńca Beli II Ślepego, księcia czeskiego Sobiesława, na Śląsk.
22 lipca 1331
Najazd Krzyżacki na Kujawy. Wojska zakonu krzyżackiego dowodzone przez marszałka Dietricha von Altenburga i komtura chełmińskiego Ottona von Luterberga przekroczyły Wisłę i wtargnęły na Kujawy. Zajęły Bydgoszcz, obległy Inowrocław, lecz nie mogąc go zdobyć złupiły okoliczne wsie, po czym wkroczyły do wschodniej Wielkopolski.
22 lipca 1458
W trakcie wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim wojska polskie zmierzające pod Malbork obległy zamek w Papowie Biskupim. Dowódca wojsk polskich Piotr z Szamotuł początkowo nie zamierzał szturmować fortyfikacji, lecz gdy na mury zaczęła wspinać się czeladź i woźnice, także rycerstwo przystąpiło do szturmu. Pięćdziesięciopięcioosobowa załoga zaciężnych krzyżackich w krótkim czasie skapitulowała. Ocalali obrońcy opuścili zamek, który został wkrótce splądrowany i zniszczony.
22 lipca 1520
W trakcie „wojny pruskiej” z zakonem krzyżackim wojsko zakonne, liczące 1000 zbrojnych pod dowództwem Burcharda Sichau i Antoniego von Schlettstadt, zaatakowały pod Piszem na Mazowszu kilkusetosobowy oddział polskich i czeskich zaciężnych. Zaskoczeni zaciężni zostali bez trudu rozgromieni. Następnego dnia oddziały krzyżackie zdobyły pobliski zamek w Piszu. Załoga dowodzona przez Jakuba Koszenowskiego dostała się do niewoli.
22 lipca 1657
Kapitulacja Jerzego II Rakoczego, księcia Siedmiogrodu. Po rozbiciu wojsk siedmiogrodzkich przez siły Rzeczypospolitej w bitwie pod Czarnym Ostrowem resztki książęcej armii wycofały się do Międzyboża. Żeby uratować siebie i pozostałe oddziały Jerzy II Rakoczy zaproponował dowódcom polskim ( Stefanowi Czarnieckiemu i Jerzemu Sebastianowi Lubomirskiemu) kapitulację. Zgodnie z zawartym układem książę siedmiogrodzki zobowiązał się do wyjścia garnizonów siedmiogrodzkich z Krakowa i Brześcia Litewskiego oraz wypłacenia ponad 1 mln złotych reparacji wojennych. Poza tym dowódcy mieli otrzymać ok. 2 mln, a armia 1 mln złotych. Dodatkowo Jerzy II Rakoczy miał zerwać sojusz ze Szwecją. Polacy pozwoli mu odejść do Siedmiogrodu, jednakże w drodze powrotnej Tatarzy, sprzymierzeńcy Polaków, napadli na resztki siedmiogrodzkiej armi roznosząc ja zupełnie, a księcia biorąc do niewoli. 
22 lipca 1793
Sterroryzowana obecnością wojsk rosyjskich deputacja sejmu grodzieńskiego podpisała traktat rozbiorowy z Rosją. W imieniu Rosji układ podpisał ambasador Jakow Sieviers. Na jego mocy Rosja zajęła województwa: mińskie, kijowskie, bracławskie i podolskie oraz części brzeskolitewskiego i wołyńskiego - 250 tys. km2 ziem Rzeczpospolitej z 3 mln. mieszkańców.
22 lipca 1807
Protektor utworzonego dwa tygodnie wcześniej, na mocy traktatu tylżyckiego, Księstwa Warszawskiego Cesarz Francuzów Napoleon I nadał konstytucję nowemu państwu. Uroczystość odbyła się w Dreźnie. Mimo propozycji Komisji Rządzącej, która zarządzała ziemiami polskimi wyzwolonymi przez armię francuską, przywrócenia Konstytucji 3 Maja, na rozkaz cesarza sekretarz stanu Hugo Maret ułożył zupełnie nowy akt. Zgodnie z nim Księstwo Warszawskie było monarchią konstytucyjną z dziedzicznym władcą z dynastii saskiej. Księciem Warszawskim został król Saksonii Fryderyk August. Nowa konstytucja wprowadzała Kodeks Cywilny Napoleona, jako prawo cywilne Wprowadzono zasadę równości wobec prawa; zniesiono wszelkie nierówności stanowe oraz poddaństwo chłopów.
22 lipca 1940
Utworzenie 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy. Dywizjon sformowano na lotnisku Bramcote w hrabstwie Warwick. W czasie swego istnienia oddział wykonał 1266 lotów bojowych. W 1943 r. dywizjon został włączony do 138. Dywizjonu RAF jako eskadra C, następnie przekształcono ją w 1586. Eskadrę Specjalnego Przeznaczenia. Zajmowała się ona m.in. zrzutami do okupowanego kraju. 
22 lipca 1944

Manifest ten był aktem założycielskim komunistycznej Polski, ogłoszonym przez powołany w Moskwie przez Stalina marionetkowy polski rząd nazwany Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego. Manifest lipcowy odmawiał legalnemu rządowi polskiemu na emigracji prawa reprezentowania narodu i państwa polskiego. W dziedzinie polityki zagranicznej wskazywał na konieczność ścisłego sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Zapowiadał odbudowę kraju, przeprowadzenie reformy rolnej i nacjonalizację w gospodarce oraz wzywał Polaków do dalszej walki z okupantem niemieckim. Mimo, że jako miejsce ogłoszenia podawano Chełm, to w rzeczywistości tekst został zatwierdzony i podpisany przez Józefa Stalina 20 lipca 1944 r., a następnie ogłoszony w Moskwie. Dokument podpisali członkowie PKWN z przewodniczącym Edwardem Osóbką-Morawskim i wiceprzewodniczącymi Wandą Wasilewską i Andrzejem Witosem na czele. Od 1945 do 1989 roku w rocznicę ogłoszenia manifestu lipcowego obchodzone było najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej – Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Po upadku komunizmu w Polsce zostało ono zniesione.

22 lipca 1971
Zakończono produkcję transportera opancerzonego SKOT (Średni Kołowy Transporter Opancerzony). Pojazd został opracowany w Czechosłowacji pod koniec lat 50. XX w., a w 1963 roku wprowadzony na uzbrojenie wojska polskiego i armii czechosłowackiej (jako OT-64). Produkcję zakończono 22 lipca 1971 r. Łącznie wyprodukowano 4500 egzemplarzy, z czego 2500 dla wojska polskiego i 2000 dla armii czechosłowackiej. W późniejszym okresie, po wprowadzeniu na uzbrojenie bojowych wozów piechoty BMP-1, transportery SKOT eksportowano do innych krajów.
22 lipca 1983
Uchwałą Rady Państwa z 20 lipca 1983 r. z dniem 22 lipca 1983 r. rozwiązano zniesiono w Polsce stan wojenny i rozwiązano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. WRON w skład której wchodziło 22 wyższych oficerów sprawowała władzę od wprowadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego.
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwarrrtek:

10:00 - 16:00
wstęp bezpłatny

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska