Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
bip
SONDA

Czy zamierzasz obejrzeć wystawę czasową "W boju i w koszarach. Żołnierski niezbędnik"?

Zobacz wyniki
KALENDARIUM DZIEJÓW ORĘŻA POLSKIEGO
SIERPIEŃ
6
Wybierz inny dzień
Wybierz epokę
Średniowiecze do 1500 roku
Renesans lata 1501-1600
Wiek XVII 1601-1700
Wiek XVIII 1701-1800
Wiek XIX 1801-1900
Wiek XX 1901-2000
Wiek XXI po 2001
Powstanie kościuszkowskie (12.03.1794 - 16.11.1794)
Epoka napoleońska lata 1796-1815
Powstanie listopadowe (29.11.1830 - 21.10.1831)
Powstanie styczniowe (11.06.1860 - 23.05.1865)
I wojna światowa (28.06.1914 - 11.11.1918)
II RP (11.11.1918 - 31.08.1939)
II wojna światowa (1.09.1939 - 9.05.1945)
Wydarzenia po 9.05.1945
Reprodukcja barwna, "Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów w Krakowie dnia 6 sierpnia 1914 r.", Jerzy Kossak (1934 r.).
Reprodukcja barwna, "Wymarsz Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów w Krakowie dnia 6 sierpnia 1914 r.", Jerzy Kossak (1934 r.).
6 sierpnia 1914
Wymarsz 1. Kompanii Kadrowej.

W II poł. XIX w. uformowały się w Europie dwa wielkie systemy sojuszy: Trójprzymierze, łączące Cesarstwo Niemieckie, Monarchię Austro-Węgierską i Królestwo Włoch oraz Trójporozumienie – alians Republiki Francuskiej, Imperium Rosyjskiego i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Ich powstanie spowodowało wzrost wyścigu zbrojeń oraz pojawienie się widma wielkiej wojny europejskiej. Zaborcy Polski stanęli w dwóch przeciwstawiających się sobie obozach wojskowo-politycznych. Część polskich działaczy niepodległościowych dostrzegła w tym szansę utworzenia u boku jednego z państw zaborczych polskich wojskowych oddziałów ochotniczych. Ochotnicze oddziały po zakończeniu spodziewanej wojny stać się miały zalążkiem odrodzonego Wojska Polskiego. W ten sposób po kryzysie bośniackim w 1908 r. Józef Piłsudski uzyskał zezwolenie władz austriackich na utworzenie w Galicji, paramilitarnego Związku Strzeleckiego. Wkrótce powstały też Polskie Drużyny Strzeleckie oraz Związek Drużyn Podhalańskich. 28 lipca 1914 r., w miesiąc po zamachu na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda – następcy tronu habsburskiego - wybuchła wojna austriacko-serbska, która w ciągu kilku dni przerodziła się w I wojnę światową. Na wieść o wybuchu wojny Józef Piłsudski zmobilizował 29 i 30 lipca Związek Strzelecki; miejscem zbiórki zostały wyznaczone krakowskie Oleandry. Niebawem Piłsudskiemu podporządkowały się również Drużyny Strzeleckie. 3 sierpnia, za zgodą władz austriackich, została sformowana z członków obu formacji 1. Kompanię Kadrową pod dowództwem por. Tadeusza Kasprzyckiego ps. „Zbigniew”, a 6 sierpnia wymaszerowała ona przed świtem w stronę granicy Królestwa Polskiego. 1. Kompania Kadrowa liczyła jedynie ok. 160 legionistów. Składała się z 4 plutonów i patrolu kawaleryjskiego, dowodzonego przez Władysława Prażmowskiego ps. „Belina”. W ślad za 1. Kompanią Kadrową kolejne oddziały przekroczyły granicę Królestwa z zamiarem wywołania antyrosyjskiego powstania. 12 sierpnia Kompanie 1., 2. i 3. pod komendą Józefa Piłsudskiego wkroczyły do Kielc. Mieszkańcy Kongresówki nie wsparli jednak Piłsudskiego i niebawem legioniści wycofali się do Galicji. Choć powstania nie udało się wywołać, w krótkim czasie te ochotnicze polskie formacje rozrosły się do 2 brygad i na jesieni 1914 r. liczyły już prawie 10000 legionistów. Legiony Polskie z lat 1914-1918 stały się kuźnią kadr wojskowych i politycznych odrodzonego państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.

6 sierpnia 1396
Pod koniec wojny króla polskiego Władysława II Jagiełły z księciem opolskim Władysławem, wojska królewskie dowodzone osobiście przez króla opanowały Opole. Bernard i Bolko, bratankowie księcia podpisali z królem pokój. Opole pozostało w ich rękach, zobowiązali się także do wzięcia pod kuratelę księcia Władysława opolskiego. Układ ten ostatecznie zakończył wojnę Jagiełły z Władysławem Opolczykiem.
6 sierpnia 1409
Początek Wielkiej Wojny Polski i Litwy z zakonem krzyżackim. 6 sierpnia 1409 r. wielki mistrz krzyżacki wydał w Malborku dokument, w którym wypowiedział wojnę królowi polskiemu Władysławowi II Jagielle. Stało się tuż po tym, gdy poseł królewski arcybiskup Mikołaj Kurowski nieostrożnie (a może umyślnie) zagroził Zakonowi wojną w razie ataku na Litwę. Dokument krzyżacki (tzw. list wypowiedni) sporządzony został w języku niemieckim i przekazany królowi polskiemu 15 lub 16 sierpnia w Nowym Mieście Korczynie (65 km od Krakowa). Decyzję o wypowiedzeniu wojny wielki mistrz umotywował poparciem Jagiełły dla „zdrady” Żmudzinów. Już 16 sierpnia wojska zakonne przekroczyły granice Królestwa Polskiego.
6 sierpnia 1414
W trakcie „wojny głodowej” Polski i Litwy z zakonem krzyżackim armia polsko-litewska obległa miasto i zamek prokuratorów krzyżackich w Nidzicy. Miasteczko oblężono prawdopodobnie 29 lipca i bardzo szybko je zdobyto. Zamek był lepiej ufortyfikowany i położony w obronnym miejscu, dlatego bronił się przez 6 dni, do 6 sierpnia. Po jego zdobyciu część załogi przeszła do zamku w Działdowie, który także próbowały zdobyć siły polsko-litewskie, jednak bez powodzenia.
6 sierpnia 1460
Podczas wojny trzynastoletniej doszło do walk o Malbork. Miasto było już w rękach polskich w 1457 r., kiedy to zamek malborski został wykupiony od zaciężnych wojsk krzyżackich. W tym samym roku, w wyniku zdrady burmistrza malborskiego Bartłomieja Blume, miasto wróciło do krzyżaków, ale zamek pozostał w rękach polskich. W marcu 1460 r. wojska polskie z załogi zamkowej pod dowództwem Prandoty Lubieszewskiego oraz posiłki gdańskie przystąpiły do regularnego oblężenia i blokady miasta. Gdy wojska królewskie odcięły mieszkańcom zaopatrzenie, a później zaczęły robić podkop pod murami, miasto poddało się. Warunki kapitulacji podyktowane dla Malborka były łagodne. Jedynie burmistrz Blume został ścięty za zdradę króla.
6 sierpnia 1848
W czasie Wiosny Ludów we Włoszech płk. Mikołaj Kamieński dowodził oddziałem złożonym z małego legionu polskiego oraz kilku kompanii włoskich (ok. 1500 ludzi). Siły te wzięły udział po stronie Piemontu w bitwie z Austriakami pod Lonato. Polacy mężnie osłaniali pobitą armię piemoncką gen. Durando. W czasie walki płk. Kamieński odniósł rany.
6 sierpnia 1849
W czasie Wiosny Ludów na Węgrzech stoczono czwartą bitwę pod Wielkim Sybinem (węg. Nagyszeben, niem. Hermanstadt, zwana także bitwą pod Nagycsür). Oddziały Armii Siedmiogrodzkiej gen. Józefa Bema starły się z całym V Korpusem pod komendą gen. piech. Alexandra von Lüdersa. Wojska Bema uległy znacznej przewadze liczebnej nieprzyjaciela. Węgrzy zostali rozbici. Klęska ta zadecydowała o opanowaniu Siedmiogrodu przez interwencyjne armie rosyjską i austriacką.
6 sierpnia 1866
W dolinie rzeki Temnik, we wschodniej Syberii, została rozbita ostatnia większa grupa powstańców zabajkalskich.
6 sierpnia 1926
Powstanie Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych. Prezydent RP Ignacy Mościcki wydał dekret o organizacji najwyższych władz państwowych, na mocy którego powołano GISZ. W świetle nowych przepisów Generalny Inspektor Sił Zbrojnych był przewidziany na wypadek wojny na stanowisko Naczelnego Wodza. Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został marszałek Józef Piłsudski, który pełnił również funkcję Ministra Spraw Wojskowych.
6 sierpnia 1941
Naczelny Wódz mianował gen. dyw. Władysława Andersa dowódcą armii polskiej tworzonej w ZSRR. Pierwotnie planowano, że dowódcą armii powstałej na mocy układu Sikorski-Majski zostanie gen. dyw. Stanisław Haller, gdyż Rząd na Wychodźctwie nie wiedział, że zginął on wiosną 1940 r., zamordowany przez Sowietów. Ostatecznie dowództwo powierzono, zwolnionemu kilka dni wcześniej z więzienia NKWD na Łubiance, gen. Władysławowi Andersowi.
6 sierpnia 1945
Rozwiązanie, za aprobatą Rządu na Wychodźctwie i Naczelnego Wodza, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Zadaniem delegatury, powstałej w wyniku decyzji gen. Andersa 8 maja 1945 r., było prowadzenie walki konspiracyjnej z okupacją sowiecką. Delegatem Sił Zbrojnych na Kraj mianowano płk Jana Rzepeckiego. W miejsce rozwiązanej delegatury powołano we wrześniu 1945 r. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość.
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

10:00 - 16:00

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 18:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska