Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
bip
SONDA

Czy zamierzasz obejrzeć wystawę czasową "W boju i w koszarach. Żołnierski niezbędnik"?

Zobacz wyniki
KALENDARIUM DZIEJÓW ORĘŻA POLSKIEGO
MAJ
25
Wybierz inny dzień
Wybierz epokę
Średniowiecze do 1500 roku
Renesans lata 1501-1600
Wiek XVII 1601-1700
Wiek XVIII 1701-1800
Wiek XIX 1801-1900
Wiek XX 1901-2000
Wiek XXI po 2001
Powstanie kościuszkowskie (12.03.1794 - 16.11.1794)
Epoka napoleońska lata 1796-1815
Powstanie listopadowe (29.11.1830 - 21.10.1831)
Powstanie styczniowe (11.06.1860 - 23.05.1865)
I wojna światowa (28.06.1914 - 11.11.1918)
II RP (11.11.1918 - 31.08.1939)
II wojna światowa (1.09.1939 - 9.05.1945)
Wydarzenia po 9.05.1945
Szyszak wczesnośredniowieczny  (X/XI w.).
Szyszak wczesnośredniowieczny (X/XI w.).
25 maja 992
Śmierć księcia Mieszka I.

Mieszko I był pierwszym historycznym władcą Polski. Dokończył on proces jednoczenia ziem położonych między Odrą a Bugiem, zapoczątkowany przez swego ojca Siemomysła. W 966 r. Mieszko przyjął chrzest w obrządku łacińskim za pośrednictwem Czech, dzięki czemu Polska weszła w skład wspólnoty chrześcijańskiej Europy. Pod koniec panowania, powierzył swoje państwo pod opiekę papieską dokumentem "Dagome iudex", który jednocześnie opisywał granice państwa polskiego w końcu X w. Książę Mieszko podczas swego panowania prowadził zwycięskie wojny z Czechami, Słowianami Połabskimi i margrabią Łużyc - Hodonem, którego pokonał w bitwie pod Cedynią w 972 r. Pierwszy chrześcijański książę Polski został pochowany w katedrze w Poznaniu. Rządy po Mieszku objął jego pierworodny syn Bolesław I Chrobry.

25 maja 1243
Bitwa pod Suchodołem. Starły się w niej wojska wygnanego z Krakowa księcia Konrada Mazowieckiego i jego stronników z koalicją rycerstwa krakowskiego pod wodzą Gryfity Klemensa z Ruszczy. W wyniku przegranej bitwy niepopularny w Krakowie książę Konrad, musiał zrezygnować z rządów w Małopolsce. W następnych latach książę Mazowsza próbował ją odzyskać. Po bitwie pod Suchodołem tron krakowski objął bratanek wygnanego, syn Leszka Białego - Bolesław V Wstydliwy. 
25 maja 1455
Bitwa pod Pruską Iławą. W trakcie wojny trzynastoletniej z zakonem krzyżackim pruskie pospolite ruszenie w liczbie ok. 2 tys. zbrojnych pod wodzą Ramsza Krzykoskiego obległo krzyżacki zamek w Pruskiej Iławie. Nad ranem 25 maja tabor oblegających został zaatakowany przez przysłaną spod Królewca odsiecz krzyżacką w liczbie 550 koni. Dowodzili nią hr. Ludwik von Heifenstein i Jan von Blanckenstein. Dzięki zaskoczeniu obrońcy taboru ponieśli całkowitą klęskę, połowa z nich zginęła, a 300 dostało się do niewoli. Jedynie Ramsz Krzykoski z ok. 250 konnymi zdołał ujść do Bartoszyc. 
25 maja 1520
Wojska polskie hetmana wielkiego koronnego Mikołaja Firleja, kierujące się na Królewiec, zdobyły krzyżacki zamek w Pokarminie (Brandenburgu). Wobec przewagi oblegających twierdza skapitulowała. Tego samego dnia pierwsze oddziały koronne dotarły pod Królewiec. Kilka dni później przystąpiono do jego oblężenia. 
25 maja 1863
 Pod Rudą (k. Wiązowni) oddział powstańczy zorganizował zasadzkę na kolumnę rosyjska prowadzącą 140 rekrutów, eskortowanych przez 4 roty rosyjskiej piechoty. 40 rekrutów zbiegło, lecz resztę, za cenę znacznych strat w ludziach, Rosjanie odeskortowali do Warszawy.
25 maja 1944
Wydzielone z 2. Korpusu Polskiego Zgrupowanie "Bob", pod dowództwem ppłk. Władysława Bobińskiego, po sześciodniowych walkach opanowało miasteczko Piedimonte. Miejscowość wchodziła w skład umocnień Linii Hitlera.
25 maja 1948
W więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim.
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

10:00 - 16:00

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 18:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska