Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
SZUKAJ

Portret generała brygady Stanisława Sosabowskiego


Zdjęcia
Portret generała brygady Stanisława Sosabowskiego

Portret generała brygady Stanisława Sosabowskiego

Portret generała brygady Stanisława Sosabowskiego malował Stefan Garwatowski(ur. 1931) olej na płótnie 61x46 cm namalowany w 1999 roku. Stanisław Sosabowski ukazany jest w mundurze garnizonowym typu brytyjskiego.

Stanisław Sosabowski (8 maja 1892-25 września 1967) generał twórca polskich jednostek powietrznodesantowych.
Działał w organizacjach niepodległościowych od 1909 roku był członkiem "Zarzewia" i "Armii Polskiej" po uzyskaniu matury w 1910 roku rozpoczął studia na Akademii Handlowej w Krakowie które po dwu latach przerwał i powrócił do rodzinnego Stanisławowa, wtedy też zaczął działać Polskich Drużynach Strzeleckich gdzie pełnił funkcje drużynowego; działał też w tworzącym się skautingu. Wraz z wybuchem I wojny światowej został zmobilizowany do 58. pułku piechoty austriackiej w jego szeregach walczył na terenie Galicji, miedzy innymi w bitwie pod Gorlicami, następnie brał udział w walkach na Lubelszczyźnie. W 1915 roku został ranny w okolicach Brześcia, w czasie leczenia ran w 1916 roku został awansowany do stopnia podporucznika. Następnie pełnił funkcję cenzora w Złoczowie i archiwisty w Morawskiej Ostrawie i Bolano. Na początku 1918 roku został przeniesiony do Lublina na terenie generalnego gubernatorstwa austriackiego, awansował na porucznika. Od 1 listopada 1918 roku w Lublinie kierował komisją likwidacyjna byłego generał gubernatorstwa austriackiego, otrzymał awans na kapitana. Następnie na początku 1919 roku został przeniesiony do Warszawy do Głównego Urzędu Likwidacyjnego działającego w Ministerstwie Spraw Wojskowych. W marcu 1920 roku objął stanowisko szefa wydziału IV Oddziale Sztabu Generalnego; jako ekspert brał udział w konferencji w Spa oraz w komisji zakupów w Paryżu; w tym też roku zostaje mianowany majorem. Ze względu na stan zdrowia, mino własnych próśb, nie służył w oddziałach liniowych. W 1922 roku zostaje kierownikiem referatu w IV Oddziale Sztabu Generalnego. Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Wojennej którą ukończył w 1923 roku. W 1924 roku objął funkcje dowódcy 3. batalionu 75. pułku piechoty na tym stanowisku otrzymał awans na podpułkownika. Kolejnym stanowiskiem służbowym była funkcja zastępcy dowódcy 3. pułku strzelców podhalańskich. W 1928 objął stanowisko wykładowcy taktyki służby sztabów w Wyższej Szkole Wojennej. W 1937 roku objął funkcje jako pełniący obowiązki dowódcy 9. pułku piechoty Legionów; następnie z początkiem 1939 roku objął funkcję dowódcy 21. pułku piechoty "Dzieci Warszawy"; w tym roku awansował do stopnia pułkownika. Na czele tego pułku walczył w kampanii 1939 roku - początkowo w bitwie pod Mława - gdzie pułk jako jedyny z 8. Dywizji Piechoty uniknął rozbicia. Następnie prowadząc pułk cofa się przez Modlin do Warszawy. W obronie stolicy objął dowództwo "Odcinka Grochów". Udało mu się uniknąć niemieckiej niewoli i po przez Węgry przedostał się do Francji, gdzie powierzono mu funkcję dowódcy piechoty dywizyjnej 4. Dywizji Piechoty - jednostka ta ze względu na braki materiałowe nie wzięła udziału w walkach. Sosabowski był jednym z oficerów który kierował ewakuacją żołnierzy do Wielkiej Brytanii. Po przybyciu na wyspę został dowódcą 4. Kadrowej Brygady Strzelców. Usilnie zabiegał o przekształcenie jednostki w brygadę powietrznodesantową - decyzją Naczelnego Wodza 23 września 1941 roku powołano do życia 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową. Idea przyświecająca twórcy brygady było by jej żołnierze najkrótszą drogą - tj. za pomocą desantu powietrznego- powrócili do ojczyzny. Dnia 15 czerwca 1944 roku otrzymał nominację na stopień generała brygady. Płonne okazały się nadzieje na by brygada udzieliła wsparcia powstańcom warszawskim - było to niemożliwe ze względów logistycznych. Krytykował założenia operacji Market-Garden; pomimo tego dowodził polskimi spadochroniarzami w krwawej bitwie pod Arnhem i Driel 17-24 września 1944 roku. Został przez marszałka Bernarda Montgomeryego obarczony winą za niepowodzenie operacji desantowej. W grudniu 1944 roku na żądanie brytyjskiego dowództwa generał został pozbawiany dowództwa brygady. Po zakończeniu wojny został inspektorem w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po demobilizacji pracował jako magazynier. Zgodnie z ostatnią wolą jego ciało spoczęło na warszawskich Powązkach.

Michał Pacut

Zobacz również:
Mundur polowy generała brygady Stanisława Sosabowskiego dowódcy 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej
Szabla pułkownika dyplomowanego Stanisława Sosabowskiego

TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Poniedziałek - Wtorek:

Nieczynne

Środa:

Nieczynne

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

Nieczynne

Piatek - Niedziela:

Nieczynne

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 16:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

NORMALNY
NIECZYNNE
ULGOWY NIECZYNNE
GRUPOWY SZKOLNY NIECZYNNE
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska