Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
7 marca 2022, 10:35

KONKURS HISTORYCZNY - KOBIETY ŻOŁNIERZE AK

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami! W 80-tą rocznicę powołania Armii Krajowej chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetki czterech niezłomnych kobiet – żołnierek konspiracyjnej armii podziemnej.

KONKURS HISTORYCZNY „KOBIETY ŻOŁNIERZE AK”

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie z nagrodami!

W 80-tą rocznicę powołania Armii Krajowej chcielibyśmy przybliżyć Państwu sylwetki czterech niezłomnych kobiet – żołnierek konspiracyjnej armii podziemnej.

Zachęcamy do obejrzenia naszego krótkiego filmu, w którym pytamy o imię i nazwisko czterech przedstawionych bohaterek.

Prawidłowe odpowiedzi należy przesłać na adres: konkurshistoryczny@muzeumwp.pl  

Na odpowiedzi czekamy do 13 Marca.

Do wygrania atrakcyjne nagrody ufundowane przez MuzeumWojska Polskiego!

Odpowiedzi prosimy wysyłać na adres: konkurshistoryczny@muzeumwp.pl

 

 

 

Regulamin konkursu historycznego „KOBIETY ŻOŁNIERZE AK”

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu Historycznego jest Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkurs udostępniony jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej     www.muzeumwp.pl oraz na profilu społecznościowym:  www.facebook.com/MuzeumWP.

 1. Sponsorzy konkursu
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

3. Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy historycznej, uczczenie 80-tej rocznicy powołania Armii Krajowej oraz dnia kobiet.

 1. Warunki przystąpienia do Konkursu, termin nadsyłania odpowiedzi

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na pytania zadane w materiale filmowym udostępnianym na profilu społecznościowym: fb/MuzeumWP, oraz na stronie internetowej: www.muzeumwp.pl.

 Odpowiedzi należy przesłać na adres: konkurshistoryczny@muzeumwp.pl, podając w zgłoszeniu swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Odpowiedzi można przesłać do godz. 24:00 13 marca 2022 roku.

Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

6.       Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi dnia 18 marca 2022 roku.

Lista Laureatów opublikowana będzie na profilu społecznościowym Muzeum Wojska Polskiego:fb/MuzeumWP, oraz na stronie internetowej: www.muzeumwp.pl.

Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość zostanie wysłana na adres, który został podany w zgłoszeniu.

Celem potwierdzenia woli otrzymania nagrody, Zwycięzca powinien odpowiedzieć na otrzymane powiadomienie o zwycięstwie w terminie 5 (pięciu) dni od jego otrzymania. Po otrzymaniu odpowiedzi Organizator wyśle nagrody drogą pocztową na podany przez Uczestnika adres.

7.       Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1RODO, niniejszym Organizator informuje, że:

 1. Administratorem w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie możliwy jest na adres poczty elektronicznej: iod@muzeumwp.pl;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanym niżej Celem Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie Konkursu, zwanego dalej: „Celem Przetwarzania”.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wybrani pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
 8. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie usługi mailingowe, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 12. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Uczestnicy Konkursu mają prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Poniedziałek - Wtorek:

Nieczynne

Środa:

Nieczynne

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

Nieczynne

Piatek - Niedziela:

Nieczynne

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 16:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

NORMALNY
NIECZYNNE
ULGOWY NIECZYNNE
GRUPOWY SZKOLNY NIECZYNNE
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska