Muzeum Wojska Polskiego
   
 
Wybierz język: Szukaj:
A  A  A facebook tripadvisor twitter youtube rss
 
 
11 sierpnia 2021, 13:17

Konkurs Wiedzy Historycznej 15 sierpnia 2021

Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w internetowym Konkursie Historycznym!

Do wygrania atrakcyjne nagrody! :

Zestawy klocków Cobi, pendrive’y, pozycje wydawnicze Muzeum Wojska Polskiego i wiele innych! Wystarczy odpowiedzieć na 4 pytania zadane w naszym filmie.

Na odpowiedzi czekamy od 13-15 sierpnia.

Odpowiedzi na pytania prosimy wysyłać na naszą skrzynkę mailową: konkurshistoryczny@muzeumwp.pl

Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.

 

Link do wydarzenia: KLIKNIJ

 

Regulamin Konkursu Historycznego z okazji Święta Wojska Polskiego

15 sierpnia 2021 r.

 

 1. Organizator

Organizatorem Konkursu Historycznego jest Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa (dalej zwane: „Organizatorem”).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej     www.muzeumwp.pl oraz na stronie Facebooka:  www.facebook.com/MuzeumWP.

 

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy, szczególnie wśród ludzi młodych, na temat historii Wojska Polskiego, słynnych postaci historycznych, pieśni wojskowych i przełomowych wydarzeń w historii Polski;
 • promocja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

 

 1. Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani historią.

 

 1. Przedmiot konkursu

Konkurs  ma charakter internetowy.

Należy zapoznać się z materiałem filmowym udostępnianym na platformach internetowych Muzeum Wojska Polskiego i odpowiedzieć drogą mailową na zadane w nim pytania.

 

 1. Warunki przystąpienia do Konkursu, terminarz

Konkurs trwa od 12 do 15 sierpnia 2021 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie poprawnych odpowiedzi na pytania zadane w filmie e-mailem na adres: konkurs historyczny@muzeumwp.pl, podając w zgłoszeniu swój adres e-mail i opcjonalnie numer telefonu.

W losowaniu nagród wezmą udział osoby, które w terminie wskazanym w Regulaminie prześlą poprawne odpowiedzi do Organizatora, tj. najpóźniej do godziny 24:00, 15 sierpnia 2021 roku.

Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 29 sierpnia 2021 roku.

Wśród uczestników Konkursu, którzy nadeślą poprawne odpowiedzi i spełnią wymagania Regulaminu, zostaną wylosowani zwycięzcy.

Otrzymają oni nagrody ufundowane przez Muzeum Wojska Polskiego oraz firmę Cobi.

 

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Wiadomość e-mailowa zostanie wysłana na adres, który został podany w zgłoszeniu.

Celem potwierdzenia woli otrzymania nagrody, Zwycięzca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na otrzymane powiadomienie o zwycięstwie w terminie 3 (trzech) dni od jego otrzymania, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Po otrzymaniu odpowiedzi od zwycięzcy Organizator wyśle nagrody drogą pocztową na podany przez Uczestnika adres.

 

 1. Postanowienia końcowe

Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.

Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, niniejszym Organizator informuje, że:

 1. Administratorem w odniesieniu do przekazanych danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa;
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie możliwy jest na adres poczty elektronicznej: iod@muzeumwp.pl;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z podanym niżej Celem Przetwarzania danych osobowych. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie Konkursu, zwanego dalej: „Celem Przetwarzania”.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być wybrani pracownicy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
 8. Dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych, w celu marketingu bezpośredniego lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 9. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeżeli ich współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie będzie uzasadniona Celami Przetwarzania lub będzie związana z przechowywaniem Państwa danych (np. podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie usługi mailingowe, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, lub zajmującym się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych z systemami i oprogramowaniem IT).
 10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 12. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Uczestnicy Konkursu mają prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

drukuj wyślij e-mail wersja pdf
Podziel się: twitter facebook wykop śledzik blip
TUTAJ JESTEŚMY
DOJAZD

Autobusy (przyst. Muzeum Narodowe)

111 117 158 507 521

Tramwaje przyst. Muzeum Narodowe)

7 9 22 24 25
GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Wtorek:

nieczynne

Środa:

10:00 - 16:00

Czwartek - Wstęp Bezpłatny:

10:00 - 16:00

Piatek - Niedziela:

10:00 - 16:00

Wystawa plenerowa:

Cały tydzień (9:00 - 18:00)
Informacje dot. zwiedzania:
tel. 261 879 635 wew. 138/102

CENY BILETÓW
NORMALNY 20,00 PLN
ULGOWY 10,00 PLN
GRUPOWY SZKOLNY 8,00 PLN
NEWSLETTER

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o aktualnościach z życia Muzeum zapisz się na naszą listę mailingową.

Adres

al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
00-495 Warsaw
tel. 022 629 52 71 (72)
tel. 261 879 635
fax 261 878 049
fax 261 878 047
muzeumwp@muzeumwp.pl sekretariat@muzeumwp.pl

Adres korespondencyjny
ul. Dymińska 13, bud. nr 6
01-519 Warszawa
Cytadela Warszawska